Skogsbad - Shinrin Yoku


Skogsbad - Shinrin Yoku leder oss till fördjupad Naturvaro. En form av naturkontakt som beforskats vetenskapligt och är en kravlös väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och djup återhämtning.

VAD ÄR SKOGSBAD?
Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis.
När vi ¨skogsbadar¨tillbringar vi en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön, Det är en som av naturkontakt som beforskats vetenskapligt och är en kravlös väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och djup återhämtning.
Skogsbad jämförs ibland med mindfulness och är på flera sätt både likt och olikt. Skogsbad inbjuder till en upplevelse av naturlig närvaro och uppmärksamhet utan ansträngning, en vaken och avslappnad varseblivning som uppstår spontant och naturligt när vi befinner oss i en fördjupad kontakt med en levande miljö.

• Naturkontakt genom de fem sinnena.

• Fokus på det friska som förstärker våra inneboende resurser och vår kapacitet för välbefinnande och återhämtning.

• En etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som visat sig miska stress, stärka immunförsvaret, öka vårt välbefinnande såväl fysiologiskt som psykologiskt.

Kommande Skogsbad med Lars Åström se
Kalender och på Facebook

Mer information om Skogsbad:
Shinrin Yoku Sweden

(Naturvaro är ett begrepp myntat av Petra Ellora Cau Wetterholm)

Stacks Image 5